Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom i oczekiwaniom Towarzystw Naukowych oraz firm z sektora rynku farmaceutycznego i medycznego firma JMJ Group w ciągu 18 lat swojej działalności wyspecjalizowała się w organizacji ogólnopolskich spotkań naukowych i biznesowych. Organizowane przez nas projekty to:

 • Konferencja
 • Sympozja
 • Zjazdy naukowe i Spotkania Ekspertów
 • Warsztaty specjalistyczne
 • Kursy medyczne
 • Kampanie społeczne

W swojej ofercie zapewniamy kompleksową obsługę całego wydarzenia lub wybranego zakresu prac. W podjętych realizacjach kierujemy się zasadą indywidualnego podejścia do każdego projektu. W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • Przygotowanie planu / prezentacji wydarzenia
 • Sprawdzenie terminarza konferencji / pomoc w doborze korzystnego terminu
 • Wybór miejsca konferencji
 • Stworzenie i obsługę strony internetowej wydarzenia / promocja wydarzenia w sieci
 • Zebranie budżetu umożliwiającego realizację spotkania
 • Koordynację kontaktów ze Sponsorami, Mediami, Patronami Naukowymi
 • Projekt grafiki, wydruki / indywidualizacja dla każdego wydarzenia
 • Rejestracja Uczestników dostosowana do indywidualnych potrzeb (on-line, telefon, list, fax)
 • Prowadzenie biura wydarzenia
 • Obsługę techniczną / zapewnienie niezbędnego sprzętu audiowizualnego
 • Przygotowanie materiałów konferencyjnych
 • Przygotowanie wystaw i sesji posterowych
 • Organizację pobytu Wykładowców
 • Transport Uczestników
 • Catering konferencyjny
 • Certyfikaty z punktami edukacyjnymi/ przygotowanie kompletu dokumentów do NIL /OIL
 • Rozliczenie wydarzenia