"Planowanie małoinwazyjnych operacji urologicznych stercza w oparciu o obrazowanie"

Wydarzenie zakończone

12.02 - 13.02.2021 r., Warszawa

Program warsztatów

PROGRAM WARSZTATÓW

I  DZIEŃ KURSU

9.00 - 9.15

Wprowadzenie i powitanie uczestników warsztatów

dr n. med. Mieszko Kozikowski, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

9.15 – 10.25

Miejsce MRI w diagnostyce, planowaniu i leczeniu raka stercza

dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP, FEBU, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

10.25 – 11.35

MRI stercza: protokół badania, sekwencje, anatomia stercza w rezonansie, interpretacja zmian w PI-RADS wersja 2

dr n.med. Katarzyna Sklinda, Ośrodek Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego – CNS Lab, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

11.35 – 12.10

Omówienie przypadku: przykłady punktacji poszczególnych zmian w skali PI-RADSv2

dr n. med. Katarzyna SklindaOśrodek Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego – CNS Lab, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

12.10 – 12.20

Przerwa

12.20 – 13.30

Biopsja stercza celowana na ogniska wskazane przez MRI: sprzęt, techniki

dr n. med. Andrzej Lewicki, FEBU, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

13.30 – 14.00

Omówienie przypadku: wybór techniki przezodbytniczej /przezkroczowej, fuzja kognitywna/softwareowa

dr n. med. Andrzej Lewicki, FEBU, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

14.00 – 15.15

Ocena miejscowego zaawansowania raka stercza w oparciu o MRI i planowanie zakresu resekcji. Znaczenie MRI w aktywnym nadzorze.

dr n. med. Mieszko Kozikowski, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

15.15 – 16.00

Omówienie przypadku: planowanie zaoszczędzenia NVB w oparciu o wynik MRI w endoskopowej prostatektomii radykalnej - przypadek z filmem z bloku

dr n. med. Mieszko Kozikowski, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

16.00 – 16.15

Podsumowanie pierwszego dnia kursu: pytania, uwagi

dr n. med. Mieszko Kozikowski, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

 


II DZIEŃ KURSU

 

9.00 – 9.15

Wprowadzenie do obsługi programu i stacji graficznej

dr n. med. Katarzyna Sklinda, Ośrodek Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego – CNS Lab, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

9.15 – 11.15

Warsztaty z interpretacji przypadków 1-5

-      punktacja PI-RADS

-      interpretacja strefy przejściowej

-      guz w AFS

-      zmiany PI-RADS

-      wpadki diagnostyczne

dr n. med. Katarzyna Sklinda Ośrodek Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego – CNS Lab, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

11.15 – 11.30

Przerwa

11.30 – 13.30

Warsztaty z interpretacji przypadków 6-10

-      MRI przed pierwszą/drugą Bx

-      planowanie biopsji

-      oznaczanie celów

-      wybór techniki biopsyjnej

-      biopsja powtórna

moderator: dr n. med. Andrzej Lewicki, FEBU, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

13.30 – 13.40

Przerwa

13.40 – 15.00

Warsztaty z interpretacji przypadków 11-13

-      zmiany PI-RADS 5

-      ocena miejscowego zaawansowania

poszukiwanie cech pośrednich/ bezpośrednich EPE

moderator: dr n. med. Mieszko Kozikowski, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

15.00 – 15.45

Warsztaty z ustalenia płaszczyzn resekcji w oparciu o MRI - przypadek z filmem instruktażowym z bloku

moderator: dr n. med. Mieszko Kozikowski, Klinika Urologii CMKP, Warszawa

15.45

Pytania, zakończenie warsztatów

dr n. med. Mieszko Kozikowski, Klinika Urologii CMKP, Warszawa