"XVI Konferencja Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych"

Wydarzenie zakończone

21.01.2023 r., Kraków

Patronat Honorowy

                                                                                                  PATRONAT HONOROWY


Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Prorektor ds. Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński


Prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Uniwersytet Jagielloński


Dr Robert Stępień

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie


Mgr Marcin Jędrychowski

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie