"Zjazd Krajowy PTMP"

Wydarzenie zakończone

19.05 - 20.05.2017 r., Warszawa Józefów

Faktury


Prosimy o przesłanie mailem na adres: jowita.bak@jmjbiznes.pl kompletnych danych, na które ma być wystawiona faktura oraz adres korespondencyjny.


Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (mail/list) do dnia 5 maja 2017 roku.


Po tym terminie wpłacane pieniądze nie będą zwracane.Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:

  • Rejestracja
  • Wpłata opłaty konferencyjnej na konto biura Organizatora