"Zjazd Krajowy PTMP"

Wydarzenie zakończone

19.05 - 20.05.2017 r., Warszawa Józefów

Informacje o opłatach

Opłata podstawowa dla Członków Towarzystwa wynosi 900 pln brutto

Opłata podstawowa dla pozostałych Uczestników wynosi 980 pln brutto

 

Opłata konferencyjna obejmuje nstępujące świadczenia:

  • udział w obradach
  • materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • przerwy kawowe
  • przerwy lunchowe
  • kolacje

 

Prosimy o wpłaty na konto Biura Organizacyjno-Logistycznego Konferencji:

 

JMJ Sp. z o.o.

ul. Bachmacka 6/49

02-647 WARSZAWA

 

Konto : Bank Zachodni WBK O/Bydgoszcz

15 1090 1072 0000 0001 1636 5997

z dopiskiem Zjazd PTMP 2017

 

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 30 kwietnia 2017 roku