"Zjazd Krajowy PTMP"

Wydarzenie zakończone

19.05 - 20.05.2017 r., Warszawa Józefów

Strona główna

PRZED ZJAZDEM 18 MAJA 2017 ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PRACY

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddziału w Warszawie oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy mamy przyjemność zaprosić Państwa, na XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy: 

„Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?”, który odbędzie się dniach 19-20 maja 2017r. w Hotelu Holiday Inn w Warszawie (Józefów) ul Telimeny 1. 

Ze względu na projektowane modyfikacje w systemie służby medycyny pracy Zjazd będzie szczególną okazją do zapoznania się z kierunkami zmian zarówno w badaniach profilaktycznych jak i innych zadaniach związanych z realizowaniem opieki profilaktycznej. 

Organizatorzy przewidzieli szereg niezwykle ciekawych wystąpień eksperckich obejmujących swoimi tematami przede wszystkim aktualności w medycynie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w badaniach profilaktycznych w tym:

  • praktycznej oceny narządu wzroku, słuchu, równowagi, układu nerwowego przeprowadzanej przez lekarzy medycyny pracy wraz z kryteriami zdrowotnymi na wybranych stanowiskach pracy;
  • zakresu i wartości badań przesiewowych realizowanych w ramach rozszerzonych programów profilaktycznych dla pracowników;
  • praktycznej interpretacji badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem badań laboratoryjnych;
  • kierunków zmian w systemie służby medycyny pracy;
  • kierunków badań naukowych w ochronie zdrowia pracujących;

 

Oprócz wystąpień eksperckich przewidziano  szereg sesji tematycznych dotyczących:

  • badań profilaktycznych pracowników,
  • badań kierowców, posługujących się bronią, pracowników ochrony fizycznej, marynarzy itp.,
  • chorób zawodowych,
  • organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia i innych tematów.

Organizatorzy mają nadzieję, że zawartość merytoryczna programu pozwoli odpowiedzieć na zawarte w tytule Zjazdu pytanie.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     Komitet organizacyjny

 

Przed Zjazdem 18 maja 2017 odbędzie się Walne Zgromadzenia delegatów Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.